Legal information

"COУЛ ФИТ" ЕООД
EИK 207052756
Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
гр. София, п.к. 1040, р-н Оборище
ул. БАЧО КИРО, № 26, ет. 7