INFORMACJE PRAWNE

SMARTASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001036070, NIP: 5273056344, REGON: 52530635600000

adres: ul. Grzybowska 43A, 00-855 Warszawa, Polska

adres e-mail: [email protected]