POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia wersja opublikowana 13 marca 2023 roku. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa warunki wykorzystania przez SMARTASS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „SMARTASS” lub wykorzystując zaimki „my”, „nasz” oraz ich odmiany) strony internetowej SMARTASS pod adresem https://smartass.club/ (dalej jako „Strona internetowa”) oraz wszelkiego związanego z nią oprogramowania, aplikacji (w tym aplikacji SMARTASS), serwisów lub produktów („Serwisy internetowe”).

Niniejsza Polityka stanowi integralną część Warunków użytkowania SMARTASS, które mogą zostać zmienione lub uzupełnione zgodnie z zasadami opisanymi w tych Warunkach użytkowania. W ten sposób zgoda na przepisy wspomnianych Warunków użytkowania obejmuje zgodę na przepisy niniejszej Polityki, przy czym od czasu do czasu (w razie ich zmiany lub uzupełnienia, bądź nałożenia wymogu uzyskania dodatkowych zgód przez prawo) możemy prosić o oddzielną zgodę na odpowiednie przepisy niniejszej Polityki lub sposoby przetwarzania danych osobowych. Wszystkie terminy użyte w Warunkach użytkowania mają takie samo znaczenie, jak w treści niniejszej Polityki, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inne użycie.

Korzystanie z Serwisów internetowych oznacza zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej Polityki, a SMARTASS zachęca do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką oraz Warunkami użytkowania. W przypadku sprzeczności między niniejszą Polityką a jakąkolwiek inną pisemną lub ustną umową (z wyjątkiem wspomnianych wyżej Warunków użytkowania, które mają pierwszeństwo) między SMARTASS a Tobą jako osobą fizyczną lub przedstawicielem osoby prawnej, pierwszeństwo i zastosowanie będzie miała niniejsza Polityka. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ POLITYKI, NIE ROZUMIESZ LUB NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ POLITYKI, NIE KORZYSTAJ Z SERWISÓW INTERNETOWYCH I NATYCHMIAST OPUŚĆ SERWIS (ANULUJ AUTORYZACJĘ), PONIEWAŻ W TAKIM PRZYPADKU NIE MASZ PRAWA DO KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH (PRAWO DO KORZYSTANIA WYMAGA BOWIEM TWOJEJ ZGODY).

Serwisy internetowe są udostępniane przez SMARTASS bezpłatnie i są przeznaczone do użytku w stanie, „jaki jest” i „w miarę dostępności”.

Niniejsza strona służy do informowania odwiedzających o naszej polityce dotyczącej zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych osób, które zdecydowały się na korzystanie z naszych Serwisów internetowych.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z Serwisów internetowych, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie danych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce, które są nakierowane na to, aby zapewnić Twoim wizytom w najbliższym lub najwygodniejszym dla Ciebie klubie sportowym SMARTASS („Klub”) maksymalny komfort i zgodność z Twoimi potrzebami, a także na to, by dać Ci możliwość poznać trenerów Klubu oraz wykaz zajęć, zarejestrować się na zajęcia w odpowiednim Klubie, zostawić opinię i ocenić odwiedzone zajęcia.

Zbierane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i doskonalenia Serwisów internetowych. Nie będziemy wykorzystywali ani udostępniali Twoich danych nikomu z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce. Jeśli zdecydujesz się wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej, zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będziemy w stanie udostępniać Ci dalej Serwisów internetowych, lub takie Serwisy zostaną dla Ciebie zablokowane do czasu ponowienia zgody.


1. Definicje

„Dane osobowe” lub „informacje osobowe” zgodnie z definicją ujawnioną w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r. (dalej jako „RODO”) i wszystkich opartych na nim aktach normatywnych, obejmują wszelkie dane, które osobno lub w połączeniu z innymi danymi, które posiadamy o Tobie, identyfikują Cię jako osobę fizyczną, w tym m.in. Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail. Potrzebujemy pewnych danych osobowych, aby zapewnić Ci dostęp do Serwisów internetowych.

Zgadzając się z zasadami niniejszej Polityki, zgadzasz się na:

1.1. prawo administracji Klubu do zbierania, przechowywania, wykorzystywania w codziennej działalności gospodarczej, systematyzowania, archiwizowania i usuwania Twoich danych osobowych z własnych zasobów serwerowych;

1.2. wykorzystywanie Twoich danych osobowych, w tym w działaniach administracji i pracowników, agentów, menedżerów, uczestników i podmiotów stowarzyszonych Klubu w zakresie przetwarzania takich danych osobowych, w tym na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z obowiązkami zawodowymi, działania mające na celu ochronę danych osobowych, a także działania mające na celu udzielenie częściowego lub pełnego prawa do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, związanym z danymi osobowymi;

1.3. rozpowszechnianie Twoich danych osobowych, w tym działania w zakresie przekazywania informacji o Tobie jako osobie fizycznej;

1.4. dostęp osób trzecich do danych osobowych, który wyznacza działania administracji Klubu w przypadku otrzymania od osoby trzeciej zgodnego z prawem wniosku o dostęp do danych osobowych, a także Twój własny dostęp do posiadanych przez nas Twoich danych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu świadczenia Ci najwyższej jakości usług Klubu, gromadzenia, bezpiecznego przechowywania i zgodnego z prawem przetwarzania danych statystycznych, komunikacji z Tobą, doskonalenia strategii rozwoju Klubu i franczyzy SMARTASS.

Aby przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce, jako administrator danych osobowych opieramy się o przepisy prawa.

Wykonywanie umowy. Podstawowym powodem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest wykonywanie umowy, którą zawarłeś/-aś z nami, rejestrując się jako Użytkownik Serwisów internetowych. Na przykład, kiedy korzystasz z Serwisów internetowych, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do stworzenia Profilu w Serwisach internetowych.

Uzasadniony Interes prawny. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe (jako dodatkową podstawę), jeśli mamy w tym uzasadniony, w rozumieniu RODO interes prawny. Na przykład, analizujemy działania Użytkowników podczas korzystania z Serwisów internetowych w celu poprawy tych Serwisów internetowych, a także przetwarzamy dane osobowe w celach administracyjnych, w celu wykrycia oszustw i w innych zgodnych z prawem celach.

Zgoda. Możemy prosić o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu udziału w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez nasz Klub. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób określony na końcu niniejszej Polityki.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych

Aby uzyskać lepsze doświadczenie korzystania z Serwisów internetowych, możemy poprosić Cię o udzielenie dostępu do pewnych danych osobowych, w szczególności:

 • imię i nazwisko — w celu identyfikacji, przechowywania i śledzenia Twoich danych osobowych jako Gościa Klubu;

 • adres IP — w celu cyfrowej identyfikacji Ciebie wśród innych Użytkowników Serwisów internetowych;

 • adres e-mail i numer telefonu — w celu identyfikacji Ciebie w Internecie i kontaktu z Tobą;

 • lista kontaktów z urządzenia, na którym masz zainstalowaną Aplikację SMARTASS (jeśli instalowałeś/-aś) — do zapewnienia Ci możliwości korzystania z pełnego zakresu możliwości technicznych naszej Aplikacji.

Dane, o które prosimy, będą przechowywane i wykorzystywane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Zakładamy, że masz niezbędne pozwolenie na posiadanie, przechowywanie i przekazywanie danych, które od Ciebie otrzymujemy (obejmuje to na przykład listę kontaktów z Twojego urządzenia lub adres e-mail, który w niektórych przypadkach może być używany nie tylko przez Ciebie).

Takie, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w następujący sposób:

 • Wymiana informacji z osobami trzecimi 

Serwisy internetowe korzystają z usług osób trzecich, które mogą zbierać informacje wykorzystywane do Twojej identyfikacji.

Poniżej podano linki do polityk prywatności zewnętrznych dostawców usług, z których korzystają Serwisy internetowe, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za postanowienia ich warunków i polityk, przy czym te warunki i polityki mogą różnić się od naszych.

 • Informacje zbierane automatycznie (dane rejestracyjne)

Kiedy korzystasz z Serwisów internetowych, nasze serwery automatycznie zapisują Twoje dane rejestracyjne, czyli informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz Stronę internetową, a także Twoje dane osobowe. Dane te obejmują m.in.: system operacyjny i jego wersję, model urządzenia (a także unikatowy identyfikator urządzenia), adres IP, typ przeglądarki, adres URL przekierowania, informacje językowe, domenę, z której wchodzisz, datę rejestracji jako Użytkownika Serwisu internetowego, datę ostatniej płatności i datę pierwszej subskrypcji, informacje o WiFi, takie jak SSID, identyfikator reklamowy, zapytywane adresy URL i adresy URL przekierowania, a także dodatkowe informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Strony internetowej i jej przeglądaniu. Te dane osobowe pozwalają nam diagnozować błędy, a także wykrywać oszustwa. Możemy również otrzymywać informacje o lokalizacji przekazywane nam przez zewnętrzne serwisy lub ustawione przez Ciebie urządzenia obsługujące GPS, których używamy do wyświetlania Ci informacji lokalnych. Te dane osobowe pozwalają nam również wysyłać Ci powiadomienia.

 • Pliki cookie

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które z reguły są używane jako anonimowe identyfikatory. Są zapisywane w Twojej przeglądarce z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia.

Serwisy internetowe nie używają tych plików cookie bezpośrednio. Możemy jednak używać zewnętrznego kodu i bibliotek korzystających z plików cookie do zbierania informacji i rozwoju naszych usług. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie i pilnować, kiedy plik cookie jest wysyłany do Twojego urządzenia. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z naszych plików cookie, nie będziesz mógł/mogła korzystać z części Serwisów internetowych.

 • Narzędzia do gromadzenia i analizy danych

W tym celu korzystamy z następujących serwisów:

- Google Analytics. To narzędzie gromadzi dla nas dane. Potrzebujemy tych danych, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, abyśmy mogli ulepszyć jej wygląd i funkcjonalność. Potrzebujemy również danych z niego, aby zapewnić najlepsze wyniki naszych kampanii marketingowych. Za Twoją zgodą Google Analytics będzie przetwarzać i gromadzić Twoje dane osobowe (pliki cookie i adres IP), aby dostarczać nam cennych informacji. Google Analytics przekaże Twoje dane do USA i będzie je przechowywać przez kilka miesięcy. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o polityce przekazywania danych Google.

- Facebook Pixel. Jest to narzędzie analityczne, które monitoruje zachowanie Użytkowników na Stronie internetowej: jakie strony odwiedzają, jakie przyciski i linki klikają, jakie formularze wypełniają i jakie inne działania wykonują. Pozwala nam tworzyć grupy docelowe naszych kampanii promocyjnych na Facebooku.

 • Zapewnienie możliwości dawania prezentów SMARTASS

Możesz podarować dowolnej innej osobie, nawet niebędącej użytkownikiem Usług Internetowych, możliwość odwiedzenia naszych Klubów i wydarzeń, w tym celu możesz opłacić odpowiednią liczbę treningów i\lub wizyt, zgodnie z ofertami znajdującymi się na naszej Stronie internetowej. W tym celu musisz podać nam imię, nazwisko i numer telefonu osoby, której robisz prezent. Tak ujawnione dane są danymi osobowymi tej osoby i na potrzeby niniejszej Polityki będą Państwo uznawani za administratora tych danych osobowych do czasu otrzymania przez nas bezpośredniej zgody od określonej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych lub do momentu jej pierwszego pojawienia się na opłaconym przez nią szkoleniu lub wydarzeniu SMARTASS. Fakt przekazania nam danych osobowych takiej osoby i opłacenie odpowiedniego szkolenia lub wydarzenia uważa się za zawarcie transakcji pomiędzy Tobą a nami na rzecz podmiotu danych osobowych.

Dane osobowe takiej osoby podlegają takim samym warunkom i obowiązkom, jakie dotyczą Twoich danych osobowych zgodnie z treścią niniejszej Polityki, z tym wyjątkiem, że jako administrator danych osobowych ponosisz pełną osobistą odpowiedzialność za zgodność z prawem ich wykorzystanie przez Ciebie (w tym przekazanie na naszą rzecz) i przez nas zgodnie z niniejszą Polityką. Masz również obowiązek powiadomić taką osobę o fakcie i zakresie przekazania jej danych osobowych nam do wykorzystania, a także o celu przekazania i zakresie jej praw jako podmiotu danych osobowych wynikających z niniejszej Polityki. Osobno zaznaczamy, że osoba, na rzecz której taki prezent został złożony, ma prawo w każdej chwili odmówić jego przyjęcia lub zakazać nam wykorzystywania jej danych osobowych, co uniemożliwi jej udział w już opłaconych, ale jeszcze niewykorzystanych szkoleniach lub środków SMARTASS, które w rezultacie zostaną przepisane na Twoją korzyść.

3. Dostawcy usług

Możemy korzystać z usług firm zewnętrznych i osób fizycznych z poniższych powodów:

 • dla ułatwienia dostępu do Serwisów internetowych;

 • dla udostępniania Serwisów internetowych w naszym imieniu;

 • dla świadczenia dodatkowych usług związanych z Serwisami internetowymi;

 • aby pomóc nam przeanalizować, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Serwisy internetowe.

Informujemy Użytkowników Serwisów internetowych, że te osoby trzecie mają dostęp do ich danych osobowych, działając jako podmioty przetwarzające dane osobowe. Powodem tego jest realizacja zadań powierzonych im w naszym imieniu. Nie mogą jednak ujawniać ani wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

4. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisów internetowych oraz listy kontaktów z urządzeń, na których Użytkownicy instalują Aplikację SMARTASS, będą gromadzone i połączone w jedną bazę kontaktów, która będzie przez nas kontrolowana i administrowana. Utworzona baza danych będzie przechowywana na naszych serwerach w centrum danych AWS we Frankfurcie nad Menem, co w wielu przypadkach oznacza inne państwo niż państwo Twojego zamieszkania lub naszej rezydencji, gdzie funkcjonują inne zasady ochrony danych osobowych, ale mimo to zrobimy wszystko, co możliwe, aby Twoje dane osobowe były przechowywane w należyty sposób i zgodnie z opisanymi tutaj zasadami. Zastrzegamy sobie prawo przenieść na osobę trzecią prawo do zarządzania wspomnianą wyżej bazą danych, pod warunkiem że taka osoba trzecia będzie zobowiązana do zachowania poufności i prywatności na tym samym poziomie, co my.

5. Zewnętrzny operator płatności

Korzystamy z zewnętrznych operatorów płatności do przetwarzania otrzymywanych przez nas płatności. W związku z przetwarzaniem takich płatności nie przechowujemy żadnych informacji pozwalających na identyfikację osoby lub jakichkolwiek informacji finansowych, w tym takich jak numery kart kredytowych. Przeciwnie, wszystkie takie informacje są przekazywane przez Ciebie bezpośrednio do naszego zewnętrznego operatora płatności, PayPro S.A. Więcej na temat jej polityki możesz przeczytać na stronie: https://www.przelewy24.pl/bezpieczenstwo.

Zwracamy uwagę na to, że w przypadku zainicjowania za pośrednictwem Serwisów internetowych transakcji, takich jak zakup, operator płatności może zbierać i przechowywać informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail, informacje płatnicze (np. numer karty kredytowej i jej okres ważności), a także wszelkie inne informacje w celu przetwarzania transakcji, wysyłania Ci powiadomień, a nawet wypełniania formularzy dla przyszłych transakcji. Informacje te mogą być przekazywane osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji płatności.

W każdym przypadku zachęcamy do zachowania ścisłej poufności swoich danych płatniczych i nieudostępniania ich żadnym osobom (w tym innym Użytkownikom Serwisów internetowych, dzieciom i krewnym), z wyjątkiem operatora płatności w celu dokonania zakupu, na który decydujesz się samodzielnie według własnego uznania i na własne życzenie, aby każdy zakup wykonany przez Ciebie za pomocą Serwisów internetowych został uznany za wykonany osobiście i dobrowolnie.

6. Bezpieczeństwo

Doceniamy Twoje zaufanie, które okazujesz, przekazując nam swoje dane osobowe. Używamy różnych środków ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas przekazywania, jak i po ich otrzymaniu. Na przykład w sprawach administracyjnych stosujemy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, a w celu ochrony profili Użytkowników — logowanie się hasłem wysłanym przez sms.

W Serwisach internetowych korzystamy również z protokołu bezpieczeństwa internetowego TLS (Transport Layer Security). Zapewnia uwierzytelnianie i szyfrowanie między dwoma wchodzącymi w interakcję aplikacjami (na przykład serwerami internetowymi). Szyfrowanie TLS jest używane w połączeniach HTTPS, które są chronione certyfikatami SSL.

Jednak żaden sposób przesyłania danych przez Internet lub urządzenie mobilne i żadna metoda przechowywania danych nie są w 100% bezpieczne. Dlatego, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Możemy zawiesić korzystanie ze wszystkich lub części Serwisów internetowych bez poprzedniego powiadomienia, jeśli będziemy podejrzewali lub wykryjemy jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że Twój profil w Serwisach internetowych lub Twoje dane osobowe nie są bezpieczne, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.

7. Komunikacja

Rejestrując się w Serwisach internetowych lub korzystając z określonych funkcji, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości. Nie możesz zrezygnować z otrzymania od nas pewnych informacji administracyjnych, transakcyjnych lub prawnych. Pamiętaj, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości, możesz nie dostać ważnej wiadomości, a zatem zwalniasz nas ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z dostarczeniem lub niedostarczeniem takich wiadomości. Możemy śledzić Twoje działania w odpowiedzi na otrzymywane od nas wiadomości lub działania za pośrednictwem Serwisów internetowych, takie jak usunięcie, otwieranie lub przekazywanie wiadomości. Zastrzegamy sobie prawo nie dostarczać wiadomości, które naszym zdaniem są niepożądane, na przykład, są spamem, nieuczciwymi ofertami lub prośbami o usługi, które nie mogą być świadczone lub zapytywane za pośrednictwem Serwisów internetowych. Zachowuj się tak samo, jeśli chcesz pozostać Użytkownikiem Serwisów internetowych i odwiedzać nasze Kluby oraz wydarzenia.

Możemy gromadzić informacje, które przekazujesz nam za pomocą dowolnych środków komunikacji (w tym, ale nie wyłącznie, za pomocą komentarzy i notatek związanych z Twoimi zajęciami lub ich uczestnikami).

Jeśli jesteś przedstawicielem osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej, możemy skontaktować się z Tobą, w tym przez telefon lub adres e-mail, korzystając z podanych przez Ciebie danych kontaktowych w dostępie publicznym lub danych, które mamy w naszej bazie. W celu zapewnienia jakości nasze rozmowy z Tobą mogą być śledzone i nagrywane bez dodatkowego powiadomienia.

8. Musisz również wiedzieć o swoich prawach do poufności.

Prawa te obejmują:

- prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisów internetowych lub jakiegokolwiek wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych;

- prawo do dostępu i przeglądania Twoich danych osobowych, które posiadamy;

- prawo do aktualizacji lub przekazywania swoich danych osobowych dowolnej osobie trzeciej;

- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie interesu prawnego, w związku z przyczynami związanymi z Twoją sytuacją osobistą;

- prawo do usunięcia swoich danych osobowych z naszych serwerów, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z Serwisów internetowych;

- prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli powstał u Ciebie problem z tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

9. Przechowywanie danych i usunięcie profilu

Możesz usunąć swój profil w Serwisach internetowych, wybierając funkcję „USUŃ PROFIL” w sekcji „Profil” na Stronie internetowej lub w Aplikacji. Możesz też poprosić nas o usunięcie profilu za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.

Bez względu na to, w jaki sposób usuniesz swój profil, (a) niektóre informacje przekazane lub umieszczone przez Ciebie podczas oceniania lub komentowania działań Klubu lub poszczególnych trenerów nie mogą zostać usunięte, ponieważ są publiczne i wykorzystywane do celów komercyjnych; (b) jeśli nie poprosisz o usunięcie Twoich danych osobowych, w celach dozwolonych przez Politykę możemy przechowywać informacje o Tobie, zgromadzone przez cały okres istnienia Twojego profilu w Serwisach internetowych, chyba że jest to zabronione przez prawo.

Na przykład możemy przechowywać informacje w celu zapobiegania, dochodzenia lub wykrywania ewentualnych naruszeń w związku z Serwisami internetowymi lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Musimy przypomnieć, że choć nasze systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby spełniały powyższe okresy przechowywania danych, ze względu na ograniczenia techniczne nie możemy obiecać, że 100% danych zostanie usuniętych we właściwym terminie.

10. Linki do innych stron

Serwisy internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany/-a na tę stronę internetową. Zwróć uwagę, że nie zarządzamy takimi stronami internetowymi. Dlatego zawsze zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych stron internetowych. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub praktyki zewnętrznych stron internetowych lub usług.

11. Treści ogólnodostępne

Żadne publicznie dostępne treści, które nie są naszą własnością, nie są przeznaczone do umieszczania za pomocą Serwisów internetowych.

12. Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie

Korzystając z Serwisów internetowych, nie będziesz podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które stwarzają dla Ciebie konsekwencje prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływają.

13. Poufność danych dzieci (małoletnich)

Nasze Serwisy internetowe nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Celowo nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Dowiadując się, że dziecko poniżej 18 roku życia udzieliło nam danych osobowych, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne kroki.

14. Zmiany do niniejszej Polityki prywatności

Możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Zalecamy okresowo przeglądać tę stronę pod kątem wszelkich zmian. O wszelkich zmianach będziemy powiadamiali, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

15. Kontakt

Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki, napisz do nas pod adres [email protected], a nasz pracownik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych skontaktuje się z Tobą w jak najszybszym terminie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wyżej wymienionymi przepisami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości, a nawet odrzucić zapytanie z pewnych powodów, w szczególności jeśli będzie niezgodne z prawem lub jeśli odpowiedź na niego naruszy tajemnicę handlową, inną własność intelektualną lub poufność innego Użytkownika.